Versions
Pg. 1
Nick: 
Second Printing
Publisher: 
Year: 1999
Soft Cover
ISBN-10: 8387968102
310 pages
Size: 4.33 x 7.09 inches
Polish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Oko Yrrhedesa
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 1995
Soft Cover
ISBN-10: 83-86572-16-7
320 pages
Size: 13.00 x 19.50 inches
Polish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

From the back of the cover:

Kolejne oblicze Andrzeja Sapkowskiego, Wielkiego Mistrza polskiej fantasy!

Tym razem twórca niezapomnianych historii o wiedźminie, Geralcie z Rivii, proponuje nieco inną wizję baśniowego świata - wizję, którą Ty sam możesz wraz z Nim tworzyć. Masz możliwość uczestniczenia w odwiecznych zmaganiach dobra ze złem, wyruszenia na spotkanie niepowtarzalnej Przygody i w końcu, oderwania się choćby na chwilę od otaczającej nas szarej rzeczywistości.

'Oko Yrrhedesa' jest grą fabularną przeznaczoną dla tych, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z tego typu rozrywką. Gra fabularna to połączenie teatru, happeningu, literatury. Gracze wcielają się w fantastyczne postacie i przeżywają przygody w wymyślonych krainach. Prowadzący grę (nazywany mistrzem gry) na bieżąco kreuje rzeczywistość, a uczestnicy decydują o swoich działaniach. Jest to więc gra wyobraźni.

Zasady 'Oka Yrrhedesa' zostały pomyślane tak, aby gracze mogli je przyswoić w łatwy i przyjemny sposób, bez zapoznawania się z setkami tabel i skomplikowanych reguł. W liczącej ponad trzysta stron książce znajdują się kompletne przepisy, lista potężnych zaklęć, dwie przygody oraz wiele wskazówek dla graczy i Mistrza Gry. Mamy nadzieję, że 'Oko Yrrhedesa' zapewni Wam dobrą zabawę na wiele wieczorów.

and translation:

Another face of Andrzej Sapkowski, Polish Grand Master of Fantasy (editor's note: Andrzej Sapkowski is the most popular fantasy writer in Poland, creator of famous Witcher character, known also from Video Game Witcher and Witcher 2)!

This time, the creator of unforgettable story of the witcher, Geralt of Rivia, proposes a somewhat different vision of fairy-tale world - a vision that you yourself can create with him. You have the opportunity to participate in the eternal struggle between good and evil, departure to meet the unique adventures, and finally, to break away for a moment from the grim reality that surrounds us.

'Oko Yrrhedesa' (eng. Eye of Yrrhedes) is a fictional game designed for those who so far have had no contact with this type of entertainment. Role-playing game is a combination of theater, happenings and literature. The players act as great characters and take part in adventures in imaginary lands. Leader of the game (called the Game Master) is constantly creating reality, and the participants decide on their actions. This is a game of imagination.

The principle of 'Oka Yrrhedesa' have been designed so that players can acquire them in an easy and enjoyable way, without examining the hundreds of tables and complicated rules. In the over three hundred pages of the book, there are complete rules, list of powerful spells, two adventures, and plenty of tips for players and Game Master. We hope that the 'Oko Yrrhedesa' will ensure you have fun on many evenings.

More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: 7431
Num Ratings: 5
Average Rating: 6.00
Standard Deviation: 0.63
Num Views: 598
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 2
Personal Comments: 1
Users Owning: 17
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.