Versions
Pg. 1
Nick: 
Box Set Version
Publisher: 
Year: 1991
Box Set
Product Code: 001-1700
208 pages
Size: 6.50 x 9.40 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

(Back of the box)
Nedanför kullen såg du hur den vildsinta horden med orcher långsamt närmade sig ert läger med höjda spjut och dragna kroksablar.Det fanns en del resar och troll bland dem, och stanken från de väldiga trollkrigarna fick era bevingade riddjur att skria nervöst. Falasorod, alvmagikern som ni hade haft sällskap av alltsedan förgörelsen av Grakhmaschs svarta torn, bedömde snabbt oddsen och började förbereda en eldbesvärjelse medan din kamrat dvärgakrigaren noggrant lossade sin enorma dubbelyxa från axelremmen. Striden verkade vara oundviklig. Ditt svarta runsvärd gjorde sig påmint genom sin magiska utstrålning och i en trotsig segergest höjde du det mot skyn och fattade det kejserliga elfenbenshornet för att blåsa till anfall.

Allt det här skulle kunna hända just dig! I Drakar och Demoners rollspelsvärld är Du hjälten och det är Du och dina kamrater som avgör vad som händer. Det är endast din egen fantasi som sätter spelets gränser - allt är möjligt.

I Spelet tar du på dig rollen av en äventyrare - t.ex. en magiker, krigare, tjuv, riddare eller utbygdsjägare - och ger dig tillsammans med andra äventyrare - dina medspelare - ut på farliga uppdrag som leder till fantastiska äventyr i en sagovärld där magi fungerar och som bebos av dvärgar, alver, troll, jättar, drakar, demoner, jättespindlar och mycket annat.

Detta är en omarbetad och kraftigt utvidgad upplaga av de spel som tidigare gick under namnen Drakar och Demoner och Drakar och Demoner Expert.

(User translation)
The savage horde of orchs slowly advanced up the hillside towards your campsite with spears in the air and curved sabres drawn. There were ogres and trolls among them and the stench from the huge troll warriors caused your winged mounts to screech nervously. Falasorod, the elven magician that had traveled with you since the destruction of the black tower of Grakhmasch, quickly estimated your chances and started to prepare a spell of fire while your friend the dwarf warrior carefully unfastened his enormous double axe from the shoulder-strap. The battle seemed to be unavoidable. Your black runesword made itself known by its magic aura, you raised it into the sky in a defiant gesture of victory and put the imperial horn of ivory to your lips to signal the charge.

All of this could happen to you! In the roleplaying world of Drakar och Demoner You are the hero and it is You and your friends who decide what happens. Only your own imagination sets the boundaries to the game - anything can happen.

In the game you play the role of an adventurer - e.g., a magician, warrior, thief, knight or ranger - and together with other adventurers - your co-players - you undertake dangerous missions that can lead to fantastic adventures in a fairy tale world where magic is real and where dwarves, elves, trolls, giants, dragons, demons, giant spiders and many other creatures exist.

This is a reworked and substabtially enhanced version of the games that were earlier named Drakar och Demoner and Drakar och Demoner Expert.

More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: 2537
Num Ratings: 11
Average Rating: 7.68
Standard Deviation: 1.39
Num Views: 883
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 2
Personal Comments: 2
Users Owning: 33
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.