Versions
Pg. 1
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 2010
Soft Cover
92 pages
Size: 6.30 x 9.06 inches
Czech
View
Corrections
Link Image
Description Edit | History

From the back of the book, Czech text:

Rukověť Mága je v pořadí první rozšíření české hry na hrdiny Příběhy Impéria, které se zabývá kouzlením, magií, tajemnými rituály a podivnými tvory obývajícími Anglii i neprozkoumané kraje Elfie. Pědstavuje čarodejnictví z pohledu teoretiků a badatelů 19. století, naleznete v něm nová herní pravidla, postupy a inspiraci. Toto rozšíření je nehratelné bez základní knihy Příběhů Impéria.

V knize mimo jiné naleznete:
-rozšířený popis světa Příběhů Impéria
-přes 60 nových výpravných ilustrací
-nová pravidla pro hraní kouzelníků a mágů
-nové magické dovednosti
-nespočet rad a inspirace jak pracovat s kouzly v hře

Nahlédněte za oponu spletitých kouzel a kleteb, které ovlyvňují běh Britského impéria, a vydejte se do noci, jíž zní tichá hudba elfů a vytí vlkodlaků.

English translation:

Rukověť mága (Mage's handle) is first sourcebook for the Czech role-playing game, Příběhy Impéria, which deals with spells, magic, arcane rituals and strange beings inhabiting England and unexplored lands of Elfia. It introduces sorcery from the perspective of 19th century theorists and scholars and you will find here new game rules, mechanics and inspiration. This expansion is not playable without the Příběhy impéria rulebook.

The book contains:
-expanded description of the game world
-over 60 new illustrations
-new rules for playing sorcerers and mages
-new magic skills
-many advices and inspirations how to work with the spells in game

Look behind the curtain of intricate spells and curses, which affects the movement of British Empire and issue forth to night sounding with silent music of Elves and howling of werevolves.

More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »] Language:
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Linked Items
Sort: Pg
Relationship:
Pg. 1
No Articles Found
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 160
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 1
Users Wanting: 1
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.