Hide Content
Description Edit | History

From the back of the cover:

Kolejne oblicze Andrzeja Sapkowskiego, Wielkiego Mistrza polskiej fantasy!

Tym razem twórca niezapomnianych historii o wiedźminie, Geralcie z Rivii, proponuje nieco inną wizję baśniowego świata - wizję, którą Ty sam możesz wraz z Nim tworzyć. Masz możliwość uczestniczenia w odwiecznych zmaganiach dobra ze złem, wyruszenia na spotkanie niepowtarzalnej Przygody i w końcu, oderwania się choćby na chwilę od otaczającej nas szarej rzeczywistości.

'Oko Yrrhedesa' jest grą fabularną przeznaczoną dla tych, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z tego typu rozrywką. Gra fabularna to połączenie teatru, happeningu, literatury. Gracze wcielają się w fantastyczne postacie i przeżywają przygody w wymyślonych krainach. Prowadzący grę (nazywany mistrzem gry) na bieżąco kreuje rzeczywistość, a uczestnicy decydują o swoich działaniach. Jest to więc gra wyobraźni.

Zasady 'Oka Yrrhedesa' zostały pomyślane tak, aby gracze mogli je przyswoić w łatwy i przyjemny sposób, bez zapoznawania się z setkami tabel i skomplikowanych reguł. W liczącej ponad trzysta stron książce znajdują się kompletne przepisy, lista potężnych zaklęć, dwie przygody oraz wiele wskazówek dla graczy i Mistrza Gry. Mamy nadzieję, że 'Oko Yrrhedesa' zapewni Wam dobrą zabawę na wiele wieczorów.

and translation:

Another face of Andrzej Sapkowski, Polish Grand Master of Fantasy (editor's note: Andrzej Sapkowski is the most popular fantasy writer in Poland, creator of famous Witcher character, known also from Video Game Witcher and Witcher 2)!

This time, the creator of unforgettable story of the witcher, Geralt of Rivia, proposes a somewhat different vision of fairy-tale world - a vision that you yourself can create with him. You have the opportunity to participate in the eternal struggle between good and evil, departure to meet the unique adventures, and finally, to break away for a moment from the grim reality that surrounds us.

'Oko Yrrhedesa' (eng. Eye of Yrrhedes) is a fictional game designed for those who so far have had no contact with this type of entertainment. Role-playing game is a combination of theater, happenings and literature. The players act as great characters and take part in adventures in imaginary lands. Leader of the game (called the Game Master) is constantly creating reality, and the participants decide on their actions. This is a game of imagination.

The principle of 'Oka Yrrhedesa' have been designed so that players can acquire them in an easy and enjoyable way, without examining the hundreds of tables and complicated rules. In the over three hundred pages of the book, there are complete rules, list of powerful spells, two adventures, and plenty of tips for players and Game Master. We hope that the 'Oko Yrrhedesa' will ensure you have fun on many evenings.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Hide Content
Linked Items
Pg. 1
RPG Item: Oko Yrrhedesa
Rank 7925
Num Ratings 5
Average Rating 6.00
Num Owned 18
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 1
Year Published 1995
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Rank: N/A
Num Ratings: 4
Average Rating: 6.75 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 2.05
Num Views: 2727
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 2.0 Weight Breakdown
Fans: 1
Personal Comments: 2
Users Owning: 3
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.