Hide Content
Description Edit | History

A Swedish role-playing game, roughly translated to Beyond: the veil of the lie.

From the back of the book:
Bortom: Lögnens slöja är ett modernt skräckrollspel. I Bortom konfronteras spelets karaktärer med det vi andra inte ser eller vill låtsas om. Det oförklarliga som finns där i kanten av synfältet, bortom slöjan av lögner. Den som en gång har sett en annan verklighet blir sig aldrig lik. Sakta skiljs denne från vardagen och blir främling för det vanliga samhället.

Hur präglas din karaktär av insikten att det finns en annan värld bakom lögnens slöja? Hur långt vågar du gå i utforskandet av den världen? Det är upp till dig att bestämma!

Temat i Bortom är utforskandet av det okända. Genom att utforska den dolda världen mysterier vinner karaktärerna nya insikter och kunskaper - om världen och om sig själva. Det finns nämligen en bakomliggande berättelse till allt, en som bara väntar på att bli utforskad.

Är du redo att möte en annan verklighet?

Roughly translated to:
Bortom: Lögnens slöja is a modern horror role-playing game. In Bortom you are confronted with the things that we want to make-believe or don't see; the inexplicable that exists in border of our field of vision, beyond the fog of lies. Those who once have seen a different reality will not be the same person again. Slowly they are parted from the everyday and become an alien to the society.

How are you characters formed by the knowledge that there is another world beyond the veil of the lie? How long do you dare to go in the exploration of that world? It's up to you to decide!

The theme in Bortom is the exploration of the unknown. By exploring the hidden world, mysteries gain the characters new insights and knowledge - about the world and about themselves. Because there is a underlying story for everything, one that are waiting to be explored.

Are you ready for another encounter with a different reality?

Hide Content
More Information Edit | History
Hide Content
Linked Items
Pg. 1
RPG Item: Bortom: Lögnens slöja
Rank 0
Num Ratings 3
Average Rating 6.67
Num Owned 12
Prev. Owned 1
For Trade 1
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2007
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Rank: N/A
Num Ratings: 2
Average Rating: 6.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 679
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 2.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 1
Users Owning: 3
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.